UAB „Printela“ investicijos į didelio poveikio technologijas

UAB „Printela“ visų rūšių lipnias ir tekstilines etiketes gamina nuo 1997 m. , didžiausią dėmesį skirdama kokybei ir profesionaliam aptarnavimui. Įmonė nuolat investuoja į naujausias spaudos technologijas ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. Tai padeda įmonės specialistams įgyvendinti sudėtingiausius projektus laiku ir kokybiškai, pritraukti klientus ne tik iš Lietuvos, bet ir Vakarų Europos šalių.

UAB „Printela“ 2017 metų birželio mėnesį inicijavo projektą, kurio tikslas – investuoti į didelio poveikio technologijų diegimą ir gaminti lanksčias pakuotes su spauda. Siekiant gaminti naujus produktus, įmonei reikalinga moderni technologinė įranga, skirta lanksčios pakuotės spausdinimui, laminavimui ir supjaustymui.

Dėl papildomo projekto finansavimo UAB ,,Printela“ kreiptėsi į ES struktūrinius fondus pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“.
Įmonės įgyvendinamam projektui 2017 m. gruodžio 20 d. sutartimi buvo skirtas 1.400.000 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto metu įmonė įsigijo lanksčios pakuotės gamybos liniją, kurią sudaro skaitmeninis spausdinimo įrenginys, laminavimo bei pjaustymo mašinos.
Atlikus įrangos montavimo darbus, UAB „Printela“ pasiruošusi pasiūlyti įmonės mastu inovatyvų produktą – lanksčią pakuotę su spauda.

Pagrindinis įmonės planuojamos gaminti lanksčios pakuotės pranašumas rinkoje bus Lietuvoje iki šiol nenaudojama moderni skaitmeninio spausdinimo technologija.

Visos šalyje pagaminamos lanksčios pakuotės su spauda yra gaminamos tradiciniu metodu – gamybai naudojant įprastas spaudos mašinas su spaudos formomis.

Investavus į analogų šalyje neturinčias didelio poveikio technologijas, lanksčios pakuotės bus pagaminamos žymiai greičiau, mažesniais kaštais ir darant mažesnį poveikį aplinkai. Pakuotės gali būti gaminamos mažais ir vidutiniais tiražais, pritaikytos specifiniams klientų poreikiams, draugiškos aplinkai.

Tikimasi, jog dėl šių priežasčių UAB „Printela“ gaminama produkcija įgis ženklų konkurencinį pranašumą prieš tradicinę technologiją naudojančius lanksčios pakuotės gamintojus tiek vietinėje, tiek ir eksporto rinkose.

Įgyvendinusi projektą UAB „Printela“, pasitelkusi moderniausias skaitmeninio spausdinimo technologijas, rinkaii galės pasiūlyti inovatyvų produktą.
Šio projekto įgyvendinimas teigiamai įtakos visą įmonės veiklą – augs pardavimai, bus didinamas įmonės žinomumas ir konkurencingumas tiek vietinėje, tiek tarptautinėse rinkose.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2018 m. birželio mėn.