Atliekų tvarkymas

Pastaruosius dešimtmečius atliekų rūšiavimas ir saugus šalinimas kelia vis didesnį susirūpinimą visame pasaulyje. Biologiškai neyrančios ir toksiškos atliekos gali padaryti nepataisomą žalą aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šiukšlių išmetimas be jokių taisyklių kelia pavojų visai gyvajai gamtai. Šiukšlės, susimaišydamos su kitais atliekų komponentais, išskiria nuodingas chemines medžiagas. Jei šiukšliadėžėmis nepasirūpinama saugiai, toksiškos medžiagos gali užteršti vandenį ir maistą, kurį vartoja žmonės.

Deginimas – kitas įprastas būdas sunaikinti šiukšles. Tačiau tai išskiria išskiria šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurios, veikdamos ozono sluoksnį, prisideda prie globalinio atšilimo. Tai daro neigiamą poveikį aplinkai ir gyvosios gamtos gyvenimui.

Tinkamu atliekų tvarkymu siekiama, kad nuodingos cheminės medžiagos nepatektų į žemę. Čia svarbus kiekvieno žmogaus indėlis. Rūšiuodami atliekas kiekvienas galime prisidėti prie švarios ir ekologiškos aplinkos kūrimo. Perdirbti galima daugelį buityje susidarančių atliekų. Todėl svarbu jas tinkamai išrūšiuoti ir perduoti tvarkytojams.

Išsamią informaciją apie atliekų tvarkymą, jų surinkimo vietas galima rasti interneto svetainėje www.atliekos.lt

Atliekų tvarkymas
Išsamią informaciją apie atliekų tvarkymą, jų surinkimo vietas galima rasti interneto svetainėje www.atliekos.lt