UAB „Printela“ didina konkurencingumą ir eksporto apimtis dalyvaudama tarptautinėse parodose

UAB „Printela“ veiklą pradėjo 1997 m. gamindama lipnias etiketes. Augant vartotojų poreikiams bei modernėjant technologijoms, įmonė plėtė gaminių asortimentą ir šiandien gamina visų rūšių etiketes: lipnias, tekstilines, šilkografines ir žaliavoms skirtas etiketes bei skaitmenine spauda gaminamas lanksčias pakuotes.

Spaustuvė ,,Printela“, tarptautinėse parodose užmezgusi verslo kontaktų, nuo 2005 m. pradėjo eksportuoti savo gaminius į pirmąsias eksporto rinkas – Daniją ir Latviją.

Nuo 2012 m. įmonė pradėjo sistemingai didinti eksporto apimtis. Nuolatinis dalyvavimas tarpautinėse parodose leidžia didinti įmonės žinomumą, pristatyti produkcijos galimybes ir didinti pardavimus eksporto rinkose.

Siekdama efektyviai išnaudoti visas eksporto didinimo galimybes, UAB „Printela“ kreipėsi į ES struktūrinius fondus dėl papildomo finansavimo.
Įmonei iš ES struktūrinių fondų buvo skirtas 45.000 Eur finansavimas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „Printela“ su VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „UAB „Printela“ konkurencingumo ir eksporto apimčių didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose“ Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-02-0141 įgyvendinimo, kurio tikslas – padidinti UAB „Printela“ pardavimus užsienio rinkose, aktyviai pristatant įmonės patirtį ir produkcijos gamybos galimybes tarptautinėse parodose.

Įgyvendinant projektą 2016 – 2019 metų laikotarpiu įmonė sudalyvavo 9 tarptautinėse parodose, kurios vyko Švedijoje, Nyderlanduose, Suomijoje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje bei Vokietijoje. Šiose parodose buvo pristatyta UAB “Printela” gaminama produkcija ir inovatyvios technologijos.
Tarptautinėse parodose įmonės veikla ir produkcija pristatyta atskirame stende, potencialiems klientams pateikiant įmonės parengtą rinkodaros medžiagą.

Įgyvendinusi projektą UAB „Printela“ sudarė sąlygas įmonės darbuotojams pristatyti įmonę užsienio rinkose, užmegzti naujus kontaktus su potencialiais klientais bei partneriais.

Šio projekto įgyvendinimas teigiamai įtakos visą įmonės veiklą – augs įmonės žinomumas ir konkurencingumas tiek vietinėje, tiek tarptautinėse rinkose. Tikimasi, kad tai padidins įmonės pelningumo rodiklius bei suteiks galimybę užsitikrinti sėkmingą tolimesnę įmonės plėtrą ir skverbimąsi į naujas užsienio rinkas.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. kovo mėn.