UAB „Printela“ eksporto rinkų plėtra

UAB „Printela“ nuo 2019 metų liepos 29 dienos įgyvendina projektą „AB „Printela“ eksporto rinkų plėtra“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0092, kurio tikslas – padidinti eksportą, įmonę ir jos gaminamą produkciją pristatant tarptautinėse parodose. Siekiant šio tikslo, įmonė ir jos gaminama produkcija bus pristatoma užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Aktyvi partnerių užsienio šalyse paieška didins įmonės ir jos gaminamos produkcijos žinomumą tikslinėse rinkose, o tai sudarys galimybes UAB „Printela“ ir toliau didinti eksporto apimtis, apyvartą ir pelningumą.

Šio projekto įgyvendinimui pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ skirtas 45.000,00 Eur finansavimas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo. Bendra projekto vertė – 93.702,00 Eur.

Įgyvendinus projektą, UAB „Printela“ padidins savo tarptautinį žinomumą bei sustiprins savo konkurencingumą tikslinėse užsienio šalių rinkose, o tai leis pritraukti naujų užsakymų iš užsienio valstybėse įsikūrusių klientų bei ženkliai padidinti eksporto apimtis. Numatoma, jog projekto metu bus sudalyvauta 9 tarptautinėse parodose, vykstančiose Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Lenkijoje ir Nyderlanduose. Dėka augančio eksporto ne tik didės UAB „Printela“ pardavimo pajamos, bet ir bus užtikrinamas efektyvesnis plečiamų gamybos pajėgumų išnaudojimas bei pelningumo augimas.

Projekto veiklų pradžia: 2019–07–29

Projekto veiklų pabaiga: 2023–05–18