Įrangos su skaitmeninėmis technologijomis diegimas UAB „Printela“

UAB „Printela“ įgyvendina projektą „Įrangos su skaitmeninėmis technologijomis diegimas UAB „Printela““ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0106 pagal veiksmų programos priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854.

Šio projekto tikslas – padidinti įmonės produktyvumą, investuojant į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą. Siekiant šio tikslo bus įsigyjama technologinė gamybos įranga su integruotomis skaitmeninimo technologijomis, įmonės išteklių valdymo sistema su operatyvaus gamybos valdymo moduliu ir B2B portalo moduliu bei darbo vietų skaitmeninimo sprendimai.

Pagrindinis įmonės planuojamos gaminti produkcijos pranašumas rinkoje bus gamyboje naudojamos pažangiausios technologijos. Investavus į įrangą su skaitmeninimo technologijomis, keleto skirtingų formų maišeliai bus pagaminami greitai, įvairiais tiražais, o taip pat bus lengvai pritaikomi individualiems klientų poreikiams. Be to, bus diegiami nauji sprendimai ir šiuo metu gaminamų lipnių etikečių gamybos apimčių didinimui, siekiant padidinti proceso našumą ir taip paspartinti užsakymų įvykdymo terminus. Įdiegti automatizuoti sprendimai užtikrins žemus gamybos kaštus bei aukštą darbo našumą spausdinimo ir darbų po spausdinimo procesuose.

Įgyvendinus projektą, UAB „Printela“ ženkliai padidins įvairių produktų pakavimui skirtų iš atspausdintos lanksčios pakuotės suformuotų maišelių apimtis bei papildys siūlomą šių produktų spektrą naujų formų gaminiais. Taip pat įdiegus skaitmenines technologijas bus užtikrinamas tiek pačios įmonės, tiek ir visos šalies pramonės produktyvumo augimas.

Bendras projekto biudžetas – 2 230 863,33 eurų.

Projekto įgyvendinimui skirtas 1 000 000,00 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Numatoma projekto trukmė – 27 mėnesiai.