Apie mus

PATIKIMUMAS, INOVACIJOS IR PROFESIONALUMAS – remiantis šiais kriterijais 1997 m. buvo įsteigta UAB "PRINTELA".
           Mūsų pagrindinė veikla – visų rūšių lipnių ir tekstilinių etikečių gamyba. Nuo pat įmonės įkūrimo didžiausias dėmesys skiriamas kokybei ir profesionaliam aptarnavimui. Nuolat investuojame į naujausias spaudos technologijas ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, todėl šiandien galime didžiuotis turėdami komandą, kurios darbuotojai turi ilgametę darbo patirtį etikečių gamybos srityje, o įrengimai yra vieni moderniausių Europoje.
Šie faktoriai lemia mūsų gebėjimą įgyvendinti sudėtingiausius projektus laiku ir kokybiškai.
          Už stabilų finansinių įsipareigojimų vykdymą kompanija “Creditinfo” mūsų įmonę pripažino viena stipriausių Lietuvoje.
       UAB “Printela“ siekdama ilgalaikių strateginių tikslų, procesų atsekamumui ir nustatytų reikalavimų atitikimui, buvo sertifikuota pagal ISO 9001:2008 standartą.
          Nuosekli įmonės politika davė apčiuopiamų rezultatų: įvertinę mūsų profesionalumą, operatyvumą bei kokybę savo užsakymus mums patiki vis daugiau užsakovų iš Vokietijos, Nyderlandų, Didžiosios Britanijos ir Skandinavijos šalių.

 

 „UAB „Printela“ konkurencingumo ir eksporto apimčių didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose

          Projekto tikslas – padidinti UAB „Printela“ pardavimus užsienio rinkose, aktyviai pristatant įmonės patirtį ir produkcijos gamybos galimybes tarptautinėse parodose.
          UAB „Printela“ siekdama ir toliau aktyvinti pardavimus eksporto rinkose planuoja dalyvauti tarptautinėse parodose, kurios leis ne tik padidinti eksporto pajamas, bet ir padidinti įmonės žinomumą bei pristatyti gaminamos produkcijos gamybos galimybes.
          Numatyta, kad įgyvendinant projektą 2017-2018 metų laikotarpiu įmonė dalyvaus tarptautinėse parodose, kurios vyks Vokietijoje, Švedijoje bei Nyderlanduose.
 

         Siekdama efektyviai valdyti verslo procesus, UAB „Printela“ 2016 metais sėkmingai įgyvendino projektą "Elektroninio verslo sprendimai UAB "Printela" darbo našumo augimui".  Projekto tikslas - padidinti UAB "Printela" darbo našumą įdiegiant naują verslo procesų valdymo sistemą Odoo. Adaptavus Odoo galimybes prie UAB „Printela“ poreikių, užtikrinta galimybė centralizuotai valdyti gamybos procesus, sudaryti optimalų gamybos operacijų ir žaliavų naudojimo planą esamoms gamybos apimtims ir atsižvelgiant į reikalingos pagaminti produkcijos asortimentą ir kiekius planuoti atsargų bei žaliavų poreikį, taip pat gamybos įrangos eksploatacinės priežiūros ir remonto laiką. Įsigyta programinė įranga prisidėjo prie produkcijos pardavimų procesų efektyvinimo, kadangi ją naudojant yra užtikrintas gamybos ir pardavimų duomenų integralus naudojimas formuojant pardavimų strategiją. Finansiniai duomenys, ataskaitos ir statistiniai duomenys prieinami realiu laiku, lengviau pasiekiami visi įmonės dokumentai ir kiti Odoo privalumai prisideda prie UAB "Printela" darbo našumo didinimo.
         Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“.
Projektui įgyvendinti skirta iki 22.680 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo. Bendra projekto vertė 37.800 Eur.

 

UAB „Printela“ investicijos į didelio poveikio technologijas

         UAB “Printela” 2017 m. gruodžio 20 d. pasirašė projekto “UAB „Printela“ investicijos į didelio poveikio technologijas“ Nr. 03.3.1–LVPA–K–841–02–0020 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“.

     Pagrindinis projekto tikslas – investuoti į didelio poveikio technologijų diegimą, siekiant pradėti gaminti lanksčią pakuotę su spauda. Įgyvendinus projektą bus įsigyta moderni technologinė įranga, skirta lanksčios pakuotės spausdinimui, laminavimui ir supjaustymui.

        UAB “Printela” įgyvendinamam projektui buvo skirtas 1.400.000 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

        Numatoma, jog projektas bus baigtas įgyvendinti iki 2018 m. gruodžio mėn.