Apie mus

PATIKIMUMAS, INOVACIJOS IR PROFESIONALUMAS – remiantis šiais kriterijais 1997 m. buvo įsteigta UAB "PRINTELA".
           Mūsų pagrindinė veikla – visų rūšių lipnių ir tekstilinių etikečių gamyba. Nuo pat įmonės įkūrimo didžiausias dėmesys skiriamas kokybei ir profesionaliam aptarnavimui. Nuolat investuojame į naujausias spaudos technologijas ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, todėl šiandien galime didžiuotis turėdami komandą, kurios darbuotojai turi ilgametę darbo patirtį etikečių gamybos srityje, o įrengimai yra vieni moderniausių Europoje.
Šie faktoriai lemia mūsų gebėjimą įgyvendinti sudėtingiausius projektus laiku ir kokybiškai.
           Už stabilų finansinių įsipareigojimų vykdymą kompanija “Creditinfo” mūsų įmonę pripažino viena stipriausių Lietuvoje.
           UAB “Printela“ siekdama ilgalaikių strateginių tikslų, procesų atsekamumui ir nustatytų reikalavimų atitikimui, buvo sertifikuota pagal ISO 9001:2008 standartą.
           Nuosekli įmonės politika davė apčiuopiamų rezultatų: įvertinę mūsų profesionalumą, operatyvumą bei kokybę savo užsakymus mums patiki vis daugiau užsakovų iš Vokietijos, Nyderlandų, Didžiosios Britanijos ir Skandinavijos šalių.

           Siekdama efektyviai valdyti verslo procesus, UAB „Printela“ 2016 metais sėkmingai įgyvendino projektą "Elektroninio verslo sprendimai UAB "Printela" darbo našumo augimui".  Projekto tikslas - padidinti UAB "Printela" darbo našumą įdiegiant naują verslo procesų valdymo sistemą Odoo. Adaptavus Odoo galimybes prie UAB „Printela“ poreikių, užtikrinta galimybė centralizuotai valdyti gamybos procesus, sudaryti optimalų gamybos operacijų ir žaliavų naudojimo planą esamoms gamybos apimtims ir atsižvelgiant į reikalingos pagaminti produkcijos asortimentą ir kiekius planuoti atsargų bei žaliavų poreikį, taip pat gamybos įrangos eksploatacinės priežiūros ir remonto laiką. Įsigyta programinė įranga prisidėjo prie produkcijos pardavimų procesų efektyvinimo, kadangi ją naudojant yra užtikrintas gamybos ir pardavimų duomenų integralus naudojimas formuojant pardavimų strategiją. Finansiniai duomenys, ataskaitos ir statistiniai duomenys prieinami realiu laiku, lengviau pasiekiami visi įmonės dokumentai ir kiti Odoo privalumai prisideda prie UAB "Printela" darbo našumo didinimo.
          Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“.
Projektui įgyvendinti skirta iki 22.680 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo. Bendra projekto vertė 37.800 Eur.

 

          Etikečių gamybos rinkos lyderė uždaroji akcinė bendrovė „Printela“ baigė įgyvendinti iš dalies Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Naujos galimybės UAB „PRINTELA“ eksportui“. Bendra projekto vertė buvo 71,383 tūkst. EUR, o skirta 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinė parama sudarė 42,83 tūkst. EUR. Jau beveik dvidešimt metų sėkmingai veikianti įmonė šį projektą įgyvendino siekdama padidinti pardavimus eksporto rinkose. Projekto rezultatas – dalyvavimas septyniose tarptautinėse pakuotės parodose Nyderlanduose, Austrijoje, Švedijoje, Suomijoje ir Vokietijoje. Atskiras stilingas įmonės stendas, preciziškas pasirengimas ir atidus darbas su kiekvienu klientu padėjo pasiekti geresnių rezultatų, nei buvo planuota teikiant paraišką Europos Sąjungos paramai gauti. UAB „Printela“ eksportas jau 2014 m. pasiekė 24 % bendroje įmonės apyvartoje. Tokį rezultatą įmonė planavo pasiekti tik praėjus dvejiems metams po projekto įgyvendinimo pabaigos arba 2017 metais.